Cімейно орієнтований підхід на рівні лікарні

означає залучення маленьких пацієнтів і родини до розробки політик і створення зручного сервісу.
Сімейно орієнтований підхід має бути відображений в місії і візії лікарні і пізніше озвучений в спілкуванні з персоналом. Кожен працівник лікарні має розуміти глобальні цілі лікарні і її політику у побудові відносин з дитиною і її родиною. Знати свою роль в цьому процесі і поділяти цінності і візію лікарні.
Лікарні або інші заклади охорони здоров’я, які розглядають можливість змінити свою політику щодо медичного обслуговування дітей, мають зрозуміти, що це тривалий і кропіткий процес, в який необхідно залучити як працівників лікарні, так і родини хворих дітей.
Після розробки нової політики відбувається процес її впровадження і підтримка персоналу. Підтримка, як правило, включає навчання, тренінги і менторство.

img

Для чого створювати пацієнтські ради

Використання різноманітних стратегій забезпечить збір цілого ряду ідей та пропозицій від персоналу, родин хворих дітей і інших партнерів лікарні щодо змін в політиці й практиці роботи. Такими стратегіями можуть бути проведення зустрічей з персоналом для обговорення питань щодо потреб сімей, виявлення перешкод і бар’єрів з якими стикаються родини під час відвідування лікарні.

Так само важливим є забезпечення платформи для спілкування з сім’ями та іншими зацікавленими сторонами під час надання медичної допомоги, надаючи їм можливість висловити свої думки, побажання і очікування, а також бачення у шляху подолання перешкод. Така платформа має існувати на постійній основі. Зустрічі такої ради або проведення опитування серед фокус-груп родин і самих дітей і персоналу – це дві можливості для створення пацієнт/сімейно орієнтованого підходу в лікарні. Іншим шляхом є проведення опитування родин для визначення наскільки відповідає поточна політика лікарні їхнім потребам.

Створення пацієнтських рад – це ефективний спосіб залучити дітей та їхні сім’ї до вагомого внеску у процесі покращення якості надання медичної допомоги.

Ролі рідних хворих дітей в процесі розвитку лікарні можуть бути такими:

img
 • Члени консультативних рад лікарні щодо медичних послуг, які надає лікарня пацієнтам
 • Члени різноманітних робочих груп
 • Члени команд з підвищення якості медичних послуг
 • Члени міждисциплінарних комітетів, таких як комісії з питань безпеки пацієнтів або етики
 • Рецензенти та співавтори навчальних та інформаційних матеріалів для пацієнтів і родин
 • Педагоги / тренери / наставники для інших пацієнтів та їх сімей
 • Допомагати в стажуванні і навчанні нових співробітників і додаткових занять для медичних працівників і інтернів
 • Члени команд, що займаються проектуванням, реконструкцією та вдосконаленням об’єктів лікарні
 • Члени комітетів або комісій, які приймають участь у відборі кадрів на позиції керівників та ключового персоналу
 • Члени опікунських рад
 • Учасники конференцій та робочих зустрічей

Дізнайтеся більше з успішних світових кейсів

Emory's Patient-Centered Primary Care Clinic
SUN - Putting Patients and Their Families First
A Day in the life of the Family Advisory Council
Healthy Living: Essentia Health –Parents as partners
Family Centered Care
Client and Family Centred Care 2012
Patient-Centred Care